koszyk z zakupami PODSUMOWANIE ZAKUPÓW
1
Twój koszyk
 
  Nazwa / opis
 
Cena jedn.
Ilość
Razem
  • Promocje na maszyny różne
Suma NETTO:   
Podatek VAT:   
Linki Promocyjne   
Suma BRUTTO:

zł  

Zawartość koszyka bedzie pamiętana przez okres 14 dni.
2
Twoje dane
 
Możesz dokonać zakupu bez zakładania konta w naszym sklepie. Na podany adres email
wyślemy informacje o statusie zamówienia. Nie będziesz jednak mógł przeglądać historii
swoich zamówień oraz w pełni korzystać z innych funkcji schowka.

Zarejestruj się

Logowanie


Twój adres faktury

Twój adres wysyłki

Wybierz adres dostawy:

 Użyj innego adresu dla wysyłki

* - pole wymagane

Twoje dane osobiste:

To będzie twój login w strefie partnera
Administratorem danych osobowych jest PGN sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie (14-100, przy ul. Hurtowej 6, operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.pgn.com.pl

Z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: iodo@pgn.com.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu wykonania umowy zawartej z użytkownikiem platformy www.pgn.com.pl , w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platformy handlowej PGN, w tym dokonywania transakcji. Gwarantujemy użytkownikom spełnienie wszystkich przysługujących im praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia ich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. (więcej informacji)
W celu wykonania zawartej umowy, PGN przetwarza dane osobowe użytkowników platformy do:

założenia i zarządzania konta użytkownika, zapewnienia obsługi tego konta i realizowanych transakcji a także rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych;
realizacji zawartych umów;
umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji;
obsługi reklamacji, gdyby taka została złożona;
obsługi zgłoszeń kierowanych przez użytkownika;
kontaktowania się z użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Na podstawie przepisów prawa nakładających obowiązki ciążące na administratorze danych, PGN sp. z o.o. przetwarzane dane osobowe niezbędne dla celów podatkowych i rachunkowych.

Dodatkowo na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PGN sp. z o.o. przetwarza także dane osobowe użytkowników w celach:

monitorowanie aktywności użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością na platformie online PGN;
prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub towarów bądź towarów osób trzecich;
wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
zapewnienie obsługi usług płatniczych;
zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych PGN oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
monitorowanie aktywności użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
obsługa próśb użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których użytkownik może wziąć udział;
windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
prowadzenie analiz statystycznych;
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie zgody użytkownika, przetwarzane mogą być dane osobowe w celu:

zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
udziału użytkownika w organizowanych przez PGN konkursach oraz akcjach promocyjnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraził. PGN będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika dopóki użytkownik nie wycofa zgody.

Dane osobowe użytkowników platformy www.pgn.com.pl nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, mogą one być przekazane stronom uczestniczącym w transakcji, podmiotom świadczącym usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe lub wspierają obsługę użytkowników; Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników platformy www.pgn.com.pl do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres trwania umowy a także po jej zakończeniu, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.
Natomiast w zakresie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia tej zgody;
Użytkownikom przysługuje prawo:
o dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
o do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR),
o do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie danych jest wymagane do zawarcia umowy oraz dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych i handlowych;
Dane użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie dotyczyło jedynie przedstawienia dodatkowych produktów, którymi mógłby użytkownik być zainteresowany, co nie będzie rodziło żadnych negatywnych dla niego konsekwencji;
3
Sposób dostawy i płatność
 
Rodzaj dostawy:
Sposób dostawy dla towarów wymagających odbioru osobistego
Informacja
 
  • Odbiór osobisty
    7 dni

     

Sposób dostawy dla towarów które nie wymagają odbioru osobistego
Informacja
Cena netto
Cena brutto
Wybór miejsca odbioru: Sklepy firmowe
Forma płatności:
4
Podsumowanie i potwierdzenie
 
Proszę sprawdzić wprowadzone dane i potwierdzić zamówienie.
Adres:
PulsarSystem
ulica
87-100 Toruń
Polska
Metoda płatności:
Zapłata przy odbiorze
Dostawa:
Sklep odbioru:
SALON TECHNICZNY W BYDGOSZCZY
ul.Fordońska 21
85-085 Bydgoszcz
SKLEP FIRMOWY W OLSZTYNIE
ul.Lubelska 29
10-406 Olsztyn
SKLEP FIRMOWY W OSTRÓDZIE
ul.Hurtowa 6
14-100 Ostróda
SKLEP PARTNERSKI 1
xxx
50-000 Wrocław
SKLEP PARTNERSKI 2
xxx
85-001 Bydgoszcz
SKLEP PARTNERSKI 3
swietpelka
87-100 Toruń
Godziny otwarcia
8.00-10.00
SKLEP PARTNERSKI 4
xxx
20-001 Lublin
SKLEP PARTNERSKI 5
xxx
66-400 Gorzów Wielkopolski
SKLEP PARTNERSKI 6
xxx
65-001 Zielona Góra
SKLEP PARTNERSKI 7
xxx
62-061 Łódź
SKLEP PARTNERSKI 8
xxx
30-001 Kraków
SKLEP PARTNERSKI 9
xxx
01-001 Warszawa
SKLEP PARTNERSKI 10
xxx
45-001 Opole
SKLEP PARTNERSKI 11
xxx
35-001 Rzeszów
SKLEP PARTNERSKI 12
xxx
15-001 Białystok
SKLEP PARTNERSKI 13
xxx
80-001 Gdańsk
SKLEP PARTNERSKI 14
xxx
40-001 Katowice
SKLEP PARTNERSKI 15
xxx
25-001 Kielce
SKLEP PARTNERSKI 17
xxx
60-001 Poznań
Godziny otwarcia
9.00 - 11.00
Sklep partnerski
swietpelka
70-001 Szczecin
Suma NETTO: 0.00zł  
Podatek VAT: 0.00zł  
Dostawa: 0.00zł  
Suma BRUTTO:

0.00zł  


Do swojego zamówienia może Pan/Pani dołączyć uwagi, sugestie, pytania.Prosimy je umieścić tutaj:

Dziękujemy za złożenie zamówienia


Na Twój adres e-mail zostało wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

Do zapłaty:

1720.00zł


Wybrałeś:
Prosimy złożyć wniosek następnie po rozpatrzeniu wyślemu państwu informacje o realizacji zamówienia.

Przelej wymaganą kwotę na podany adres:
Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o.
ul. Hurtowa 6
14-100 Ostróda
Konto bankowe:
Bank Millennium 38116022020000000061941604

Przelej wymaganą kwotę na podany adres:
Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o.
ul. Hurtowa 6
14-100 Ostróda
Konto bankowe:
Bank Millennium 38116022020000000061941604

Przelej wymaganą kwotę na podany adres:
Uwaga proces realizacji zamówienia rozpocznie się niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na konto
Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o.
ul. Hurtowa 6
14-100 Ostróda
Konto bankowe:
Bank Millennium 38116022020000000061941604

Jako miejsce odbioru został wybrany sklep

SALON TECHNICZNY W BYDGOSZCZY
ul.Fordońska 21
85-085 BydgoszczWyświetl większą mapę

Jako miejsce odbioru został wybrany sklep

SKLEP FIRMOWY W OLSZTYNIE
ul.Lubelska 29
10-406 OlsztynWyświetl większą mapę

Jako miejsce odbioru został wybrany sklep

SKLEP FIRMOWY W OSTRÓDZIE
ul.Hurtowa 6
14-100 OstródaWyświetl większą mapę

Jako miejsce odbioru został wybrany sklep

SKLEP PARTNERSKI 1
xxx
50-000 WrocławJako miejsce odbioru został wybrany sklep

SKLEP PARTNERSKI 2
xxx
85-001 BydgoszczJako miejsce odbioru został wybrany sklep

SKLEP PARTNERSKI 3
swietpelka
87-100 Toruń

Godziny otwarcia
8.00-10.00

Wyświetl większą mapę

Jako miejsce odbioru został wybrany sklep

SKLEP PARTNERSKI 4
xxx
20-001 LublinJako miejsce odbioru został wybrany sklep

SKLEP PARTNERSKI 5
xxx
66-400 Gorzów WielkopolskiJako miejsce odbioru został wybrany sklep

SKLEP PARTNERSKI 6
xxx
65-001 Zielona GóraJako miejsce odbioru został wybrany sklep

SKLEP PARTNERSKI 7
xxx
62-061 ŁódźJako miejsce odbioru został wybrany sklep

SKLEP PARTNERSKI 8
xxx
30-001 KrakówJako miejsce odbioru został wybrany sklep

SKLEP PARTNERSKI 9
xxx
01-001 WarszawaJako miejsce odbioru został wybrany sklep

SKLEP PARTNERSKI 10
xxx
45-001 OpoleJako miejsce odbioru został wybrany sklep

SKLEP PARTNERSKI 11
xxx
35-001 RzeszówJako miejsce odbioru został wybrany sklep

SKLEP PARTNERSKI 12
xxx
15-001 BiałystokJako miejsce odbioru został wybrany sklep

SKLEP PARTNERSKI 13
xxx
80-001 GdańskJako miejsce odbioru został wybrany sklep

SKLEP PARTNERSKI 14
xxx
40-001 KatowiceJako miejsce odbioru został wybrany sklep

SKLEP PARTNERSKI 15
xxx
25-001 KielceJako miejsce odbioru został wybrany sklep

SKLEP PARTNERSKI 17
xxx
60-001 Poznań

Godziny otwarcia
9.00 - 11.00

Jako miejsce odbioru został wybrany sklep

Sklep partnerski
swietpelka
70-001 Szczecin